วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Turnigy Mix ปีกบิน


 ปีกบิน และ เครื่องบินอีกหลายแบบเช่น miniF16,miniF18 ฯลฯ เป็นเครื่องบินที่ต้องมีการผสมการทำงาน(MIX) กันระหว่างการทำงานของ Elevetor และ Aileron ซึ่งการทำงานจะใช้เซอร์โวเพียงสองตัวเท่านั้น ดังนั้นวิทยุที่จะใช้เล่นกับเครื่องบินประเภทนี้ได้จึงต้องมีฟังก์ชันการทำ งาน หรือ มีความสามารถในการ MIX ของสัญญาณ 2 ช่องโดยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งไว้ที่ CH1(Aileron)และ CH2(Elevetor)

   
         สำหรับวิทยุ Turnigy 9x แล้วก็ได้มีการตั้งโปรแกรมไว้เช่นกัน ซึ่งเราสามารถทำได้สองวิธีคือการเซ็ตที่ Program Mix ซึ่งสามารถ Mix CH หลัก(CH 1,2,3,4) กับ CH อื่นได้ แต่เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเซ็ตแล้ววิทยุ Turnigy 9x ได้เตรียมฟังก์ชันในการใช้งานกับเครื่องปีกบินคือ ELEVON ซึ่งเป็นการ MiX กันระหว่าง Elevetor กับ Aileron นั่นเอง


การเซ็ตการทำงานฟังก์ชัน ELEVON

1.เข้าสู่เมนู Function setting2.เลือกการเซ็ตค่า Function ELEVON โดยการใช้ปุ่ม UP/DN เพื่อเลื่อนสู่หน้าจอที่ 2/23.ทำการเซ็ตค่าใน Function ELEVON     STATE      คือการตั้งค่าการทำงานของฟังก์ชัน ELEVON (ACT คือตั้งค่าให้ทำงาน)
     AIL1         คือค่าการทำงานของเซอร์โว CH1 เมื่อเราโยกสติ๊กซ้ายขวา(Aileron) ค่าการทำงานเป็น % โดยค่าลบ จะหมายถึงการกลับทิศทางการทำงานของเซอร์โว โดยจะมี 2 ค่าในการทำงานโดยแบ่งออกเป็น 1.เมื่อเราโยกสติ๊กไปทางซ้าย และ 2. เมื่อเราโยกสติ๊กไปทางขวา (1.อาจจะเป็นซ้าย และ 2.อาจจะเป็นขวาก็ได้ หากเราทำการ Reverse Ch1)
     AIL2         คือค่าการทำงานของเซอร์โว CH2 เมื่อเราโยกสติ๊กซ้ายขวา(Aileron) ค่าการทำงานเป็น % โดยค่าลบ จะหมายถึงการกลับทิศทางการทำงานของเซอร์โว โดยจะมี 2 ค่าในการทำงานโดยแบ่งออกเป็น 1.เมื่อเราโยกสติ๊กไปทางซ้าย และ 2. เมื่อเราโยกสติ๊กไปทางขวา (1.อาจจะเป็นซ้าย และ 2.อาจจะเป็นขวาก็ได้ หากเราทำการ Reverse Ch1)   
     ELE1          คือค่าการทำงานของเซอร์โว CH1 เมื่อเราโยกขึ้นลง(Elevetor) ค่าการทำงานเป็น % โดยค่าลบ จะหมายถึงการกลับทิศทางการทำงานของเซอร์โว
     ELE2          คือค่าการทำงานของเซอร์โว CH2 เมื่อเราโยกขึ้นลง(Elevetor) ค่าการทำงานเป็น % โดยค่าลบ จะหมายถึงการกลับทิศทางการทำงานของเซอร์โว
       ในขั้นต้นของการเซ็ตค่าที่มักจะสับสนคือ AIL1และAIL2 เนื่องจากมีให้เซ็ต สองค่า ซ้าย , ขวา ดังนั้นการเซ็ตขั้นต้นเพื่อความสะดวกให้ทำการเซ็ตค่าให้เหมือนกันทั้งซ้าย และขวา เช่น AIL1 100   100 หรือ AIL2  -100    -100 เป็นต้น แล้วค่อยทำการต่อรีซีฟเข้ากับปีกบิน และทดสอบการทำงาน หากเซอร์โวของ CH ไหนทำงานไม่ถูกต้อง ก็ให้ไปปรับที่ CH นั้น เช่นเมื่อเราโยกสติ๊กลงเซอร์โวทั้งสองตัวต้องอยู่ตำแหน่ง UP แต่มีเซอร์โว CH2 อยู่ในตำแหน่ง Down ก็ให้เราไปปรับที่ค่า ELE2 ให้มีค่ากลับด้านคือ หากมีค่าเป็นบวกอยู่ก็กลับเป็นลบ เป็นต้น

1.กด เข้า Menu 1 ครั้ง โดย กด ค้าง 2 วินาที

2.กด Up หรือ Dn เข้าไปที่ System setting (รูป วิทยุ ) โดยกดยืนยันที่ ปุ่ม MENU 1 ครั้ง
จะพบหน้า
System setting
[MODE SELE]
[MODE NAME]
[TYEP SELE ]
[MODEUAT ]
[STICK SET ]
[COPY ]

ให้เลือก MODE SELE โดยกด ยืนยันที่ ปุ่ม MENU 1 ครั้ง
แล้ว เลื่อนลง มาเลือก ซะ1อัน (ไว้เป็น ปีกบิน ไง เรื่องตั้งชื่อ เอาไว้ทีหลัง ) เมื่อได้ ก็กด MENU 1 ครั้ง เพื่อยืนยัน แล้ว กด Exit 1 ครั้ง ออกมา แล้วทำตาม ข้อ3 ต่อไป
หมายเหตุ
( ของผมเข้าที่แรก ตอนเลือก ระหว่าง System seting กับ Func setting (รูปวิทยุ กับ รูป เครื่องมือ )มันจะกดเปลี่ยนไม่ไป ก็จะแก้ด้วยการกด ปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปใน System setting ก่อน แล้ว ก็กด Exit เพื่อออกมาที่หน้าเมนู แล้วกด Up หรือ Dn เพื่อเปลี่ยน ไปที่รูป เครื่องมือ ถ้ายังไม่เปลี่ยน รอสักพัก เดี๋ยวมันก็ยอมให้กดเข้า โปรแกรมมันช้ามั้ง)

3. เข้าไปใน Func Setting <2/2> (จะมี 2 หน้า คือ <1/2> และ<2/2> )
กด Dn เลื่อนลงไปเลื่อย ๆ จน เจอ [ELEVON] ให้กด MENU 1 ครั้ง เพื่อเข้าคำสั่งนั้น ELEVON
STATE INH เปลี่ยนเป็น ACT ( ด้วยการกด +หรือ -)
AIL1 100 100 (ตรงนี้ ให้ตั้ง เเบบนี้ไปก่อน ถ้า มันเร็วไป ก็มาปรับ ลดเอาทีหลังครับ )
AIL2 -100 -100 "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"
ELE1 100 "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"
ELE2 100 "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"
เมื่อตั้งค่าได้ดังข้างบนแล้ว กด MENU 1 ครั้ง เพื่อเป็นการบันทึก ( หากกด exit จะไม่บันทึกค่า)
4. กด Dn ลง ต่อมาจนถึง [PROG.MIX] .ให้กด MENU 1 ครั้ง เพื่อเข้า คำสั่ง PROG
ก็จะเจอ MIX1, MIX2 , MIX3 ให้เลือก MIX1 โดยกด MENU 1 ครั้งเพื่อเข้า คำสั่ง MIX1
STATE INH เปลี่ยนเป็น ACT
MASTER AIL
SLAVE AIL
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE 000
SW ID1
เมื่อตั้งค่าได้ดังข้างบนแล้ว กด MENU เพื่อเป็นการบันทึก เป็นอันเสร็จ
แล้วกด EXIT จน ถึง หน้าจอปกติ ตอนเปิดเครื่อง

แล้วทดสอบด้วยการ เสียบ เซอร์โว กับ รีซีฟ ดูครับ
ถ้ามัน กลับด้าน ก็ เข้าไปตั้ง ที่ FUNC SETTING หน้า < 1/2>
[REVERSE]
AIL กด +- เพื่อสลับ ข้าง
ELE กด +-
อันอื่นๆ ไม่ต้อง นะครับ
แล้ว ก็ บันทึก ด้วยการ กด ที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง แล้ว ก็ทดสอบดูครับ ว่าได้ อย่างที่ต้องการ หรือไม่
ถ้าได้แล้วก็ กด EXIT 2 ครั้ง ก็ออกมาหน้าปกติ แล้วไปลองบินกันครับ  

การ แก้อาการ กลับด้าน ขึ้นอยู่กับ การติดตั้ง เซอร์โว ด้วย นะครับ ให้ท่าน สลับการเสียบสาย ที่รีซีฟ ดูด้วย เพื่อให้ได้ อย่างที่ต้องการ นะครับ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น