วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

6EXHP วิธีการมิกซ์


 6EXHP วิธีการมิกซ์ Ailevon สำหรับเล่นปีกบินคับ1ให้เสียบสายเซอโวข้างซ้ายและขวาเข้าที่ช่อง 1 และ 6 ของรีซีฟเวอร์

2เข้าเมนูไปที่ SWSH แล้วปรับเป็นแบบ 3-S

3เข้า เมนู SWSH 3-S แล้วปรับ Aileron ไปที่ +50 หรือ -50/Elevatorไปที่ +100 หรือ -100 แล้วแต่ทิศทางการดึงของเซอโวส่วนช่อง Pitch ให้ปรับไว้ที่ 0 คับ

4เข้า เมนูไปที่ EPA จากนั้นปรับให้เป็น 140 ทั้งของ CH1 และ CH6 ทั้งซ้าย ขวาและ UP DOWN (CH2ไม่ต้องปรับคับไม่ได้มีผลแต่อย่างใด)และ(ตรงนี้อาจไม่ต้องปรับให้เป็น 140 ก็ได้แล้วแต่องศาการดึงขื้นอยู่ตามความถนัดของแต่ละท่านคับ)

5เราสามารถเพิ่มการดึงได้อีกโดยเข้าไปที่เมนู D/R คับ โดยปรับ CH1 และ CH2
หมาย เหตุ จากข้อ 3 ไม่ควรปรับ Aileron และ Elevator ให้อยู่ที่ 100 เท่ากันเพราะจะทำให้ระยะการดึงของเซอโวระหว่างการเลี้ยวซ้ายขวาและ UP DOWN
 มี ระยะการดึงที่ไม่สัมพันกันเพราะถ้าเราปรับ 100 เท่ากันการดึงของเซอโวเวลาเลี้ยวซ้ายขวาจะดึงเยอะกว่าการ UP DOWN ไปมาก ทำให้การเลี้ยวจะคมไปกว่าการ UP DOWN ไปมากเลยทีเดียวแก้ตรงค่า P ครับ ให้เป็น 0

a=แอร์ร่อน(ซ้าย-ขวา) เราต้องการให้มันทำงานก็ตั้งค่าเป็นบวก

e=เอเลเวเตอร์ (อัพ-ดาว์น) เราต้องการให้มันทำงานก็ตั้งค่าเป็นบวก

p=pitch(เซอร์โว3ตัวทำงานพร้อมกันกับคันเร่ง)เราไม่ต้องการให้มันทำงานก็ตั้งค่าเป็น 0
นี่สำหรับ6EX HP กับ ปีกบิน

1.ช่องที่ใช้งานมี ช่อง 1/3/6 เซอร์โวต่อเข้าช่อง 1 กับ 6 ช่อง 3 ต่อสปีด

2.ตั้ง SWASH 3-S A=100% E=100% P=0% ดูการตั้งค่าที่ข้อ5

3.rev.ช่อง 1 หรือ 6 เมื่อโยก ELE. แล้วเซอร์โวไม่ขึ้นหรือลงพร้อมกัน

4.EPA140% ทั้ง2ด้านที่ช่อง 1-2-6

5.ตั้ง SWASH 3-S A=+100% หันมอเตอร์เข้าหาตัว เมื่อโยก AIL. โยกซ้ายๆขึ้นโยกขวาๆขึ้นไป ถ้าไม่ได้ปรับค่าใหม่เป็น A=-100%

6.ตั้ง SWASH 3-S E=+100%หันมอเตอร์เข้าหาตัว เมื่อโยก ELE. โยกขึ้นก็ขึ้นทั้งคู่ โยกลงก็ลงทั้งคู่ ถ้าไม่ได้ปรับค่าใหม่เป็น A=-100%

K7X มิกกับปีกบิน
1.สร้างโมเดลมาสักหนึ่งโมเดล
2.เลือกการทำงานเป็น HP3
3.ค่า PP=0 PA=60 PE= 60
1.1 วิธีสร้างโมเดล กดปุ่มสองปุ่มซ้ายมือบนล่างหร้อมกันค้างไว้แล้วเปิดสวิทรีโมทหน้าจอจะขึ้น S1 N1 เปลี่ยนค่า N1 เป็น
โมเดลลำที่ 2 โดยกดปุ่มด้านขวามือ INC เป็น N2 แล้วปิดรีโมทครับ แล้วเปิดสวิทขึ้นมาใหม่หน้าจอจะขึ้นว่า H2 เราจะได้โมเดลลำที่ 2 แล้วนะครับ
2.1 วิธีเลือกการทำงานเป็น HP3 กดปุ่มสองปุ่มซ้ายมือบนล่างหร้อมกันค้างไว้แล้วเปิดสวิทรีโมทหน้าจอจะขึ้น S1 N1 เปลี่ยนค่า S1 เป็น S2 โดยกดปุ่ม DN หน้าจอจะขึ้น S2 HP1 เปลียนเป็น HP3 โดยกดปุ่มขวามือจนเจอ S2 HP3 นะครับ
ปิดรีโมทครับ แล้วเปิดสวิทรีโมทขึ้นมาใหม่
3.1 เข้าไปที่เมนู PP PA PE โดยกดปุ่มสองปุ่มซ้ายมือบนล่างหร้อมกัน ปุ่ม UP และ DN ไปเรื่อยจนมาเจอค่า PP PA PE
แล้วใส่ค่า PP เป็น 0 นะครับ จบแล้วครับ

Turnigy Mix ปีกบิน


 ปีกบิน และ เครื่องบินอีกหลายแบบเช่น miniF16,miniF18 ฯลฯ เป็นเครื่องบินที่ต้องมีการผสมการทำงาน(MIX) กันระหว่างการทำงานของ Elevetor และ Aileron ซึ่งการทำงานจะใช้เซอร์โวเพียงสองตัวเท่านั้น ดังนั้นวิทยุที่จะใช้เล่นกับเครื่องบินประเภทนี้ได้จึงต้องมีฟังก์ชันการทำ งาน หรือ มีความสามารถในการ MIX ของสัญญาณ 2 ช่องโดยส่วนใหญ่แล้วจะตั้งไว้ที่ CH1(Aileron)และ CH2(Elevetor)

   
         สำหรับวิทยุ Turnigy 9x แล้วก็ได้มีการตั้งโปรแกรมไว้เช่นกัน ซึ่งเราสามารถทำได้สองวิธีคือการเซ็ตที่ Program Mix ซึ่งสามารถ Mix CH หลัก(CH 1,2,3,4) กับ CH อื่นได้ แต่เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเซ็ตแล้ววิทยุ Turnigy 9x ได้เตรียมฟังก์ชันในการใช้งานกับเครื่องปีกบินคือ ELEVON ซึ่งเป็นการ MiX กันระหว่าง Elevetor กับ Aileron นั่นเอง


การเซ็ตการทำงานฟังก์ชัน ELEVON

1.เข้าสู่เมนู Function setting2.เลือกการเซ็ตค่า Function ELEVON โดยการใช้ปุ่ม UP/DN เพื่อเลื่อนสู่หน้าจอที่ 2/23.ทำการเซ็ตค่าใน Function ELEVON     STATE      คือการตั้งค่าการทำงานของฟังก์ชัน ELEVON (ACT คือตั้งค่าให้ทำงาน)
     AIL1         คือค่าการทำงานของเซอร์โว CH1 เมื่อเราโยกสติ๊กซ้ายขวา(Aileron) ค่าการทำงานเป็น % โดยค่าลบ จะหมายถึงการกลับทิศทางการทำงานของเซอร์โว โดยจะมี 2 ค่าในการทำงานโดยแบ่งออกเป็น 1.เมื่อเราโยกสติ๊กไปทางซ้าย และ 2. เมื่อเราโยกสติ๊กไปทางขวา (1.อาจจะเป็นซ้าย และ 2.อาจจะเป็นขวาก็ได้ หากเราทำการ Reverse Ch1)
     AIL2         คือค่าการทำงานของเซอร์โว CH2 เมื่อเราโยกสติ๊กซ้ายขวา(Aileron) ค่าการทำงานเป็น % โดยค่าลบ จะหมายถึงการกลับทิศทางการทำงานของเซอร์โว โดยจะมี 2 ค่าในการทำงานโดยแบ่งออกเป็น 1.เมื่อเราโยกสติ๊กไปทางซ้าย และ 2. เมื่อเราโยกสติ๊กไปทางขวา (1.อาจจะเป็นซ้าย และ 2.อาจจะเป็นขวาก็ได้ หากเราทำการ Reverse Ch1)   
     ELE1          คือค่าการทำงานของเซอร์โว CH1 เมื่อเราโยกขึ้นลง(Elevetor) ค่าการทำงานเป็น % โดยค่าลบ จะหมายถึงการกลับทิศทางการทำงานของเซอร์โว
     ELE2          คือค่าการทำงานของเซอร์โว CH2 เมื่อเราโยกขึ้นลง(Elevetor) ค่าการทำงานเป็น % โดยค่าลบ จะหมายถึงการกลับทิศทางการทำงานของเซอร์โว
       ในขั้นต้นของการเซ็ตค่าที่มักจะสับสนคือ AIL1และAIL2 เนื่องจากมีให้เซ็ต สองค่า ซ้าย , ขวา ดังนั้นการเซ็ตขั้นต้นเพื่อความสะดวกให้ทำการเซ็ตค่าให้เหมือนกันทั้งซ้าย และขวา เช่น AIL1 100   100 หรือ AIL2  -100    -100 เป็นต้น แล้วค่อยทำการต่อรีซีฟเข้ากับปีกบิน และทดสอบการทำงาน หากเซอร์โวของ CH ไหนทำงานไม่ถูกต้อง ก็ให้ไปปรับที่ CH นั้น เช่นเมื่อเราโยกสติ๊กลงเซอร์โวทั้งสองตัวต้องอยู่ตำแหน่ง UP แต่มีเซอร์โว CH2 อยู่ในตำแหน่ง Down ก็ให้เราไปปรับที่ค่า ELE2 ให้มีค่ากลับด้านคือ หากมีค่าเป็นบวกอยู่ก็กลับเป็นลบ เป็นต้น

1.กด เข้า Menu 1 ครั้ง โดย กด ค้าง 2 วินาที

2.กด Up หรือ Dn เข้าไปที่ System setting (รูป วิทยุ ) โดยกดยืนยันที่ ปุ่ม MENU 1 ครั้ง
จะพบหน้า
System setting
[MODE SELE]
[MODE NAME]
[TYEP SELE ]
[MODEUAT ]
[STICK SET ]
[COPY ]

ให้เลือก MODE SELE โดยกด ยืนยันที่ ปุ่ม MENU 1 ครั้ง
แล้ว เลื่อนลง มาเลือก ซะ1อัน (ไว้เป็น ปีกบิน ไง เรื่องตั้งชื่อ เอาไว้ทีหลัง ) เมื่อได้ ก็กด MENU 1 ครั้ง เพื่อยืนยัน แล้ว กด Exit 1 ครั้ง ออกมา แล้วทำตาม ข้อ3 ต่อไป
หมายเหตุ
( ของผมเข้าที่แรก ตอนเลือก ระหว่าง System seting กับ Func setting (รูปวิทยุ กับ รูป เครื่องมือ )มันจะกดเปลี่ยนไม่ไป ก็จะแก้ด้วยการกด ปุ่ม เมนู เพื่อเข้าไปใน System setting ก่อน แล้ว ก็กด Exit เพื่อออกมาที่หน้าเมนู แล้วกด Up หรือ Dn เพื่อเปลี่ยน ไปที่รูป เครื่องมือ ถ้ายังไม่เปลี่ยน รอสักพัก เดี๋ยวมันก็ยอมให้กดเข้า โปรแกรมมันช้ามั้ง)

3. เข้าไปใน Func Setting <2/2> (จะมี 2 หน้า คือ <1/2> และ<2/2> )
กด Dn เลื่อนลงไปเลื่อย ๆ จน เจอ [ELEVON] ให้กด MENU 1 ครั้ง เพื่อเข้าคำสั่งนั้น ELEVON
STATE INH เปลี่ยนเป็น ACT ( ด้วยการกด +หรือ -)
AIL1 100 100 (ตรงนี้ ให้ตั้ง เเบบนี้ไปก่อน ถ้า มันเร็วไป ก็มาปรับ ลดเอาทีหลังครับ )
AIL2 -100 -100 "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"
ELE1 100 "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"
ELE2 100 "- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"
เมื่อตั้งค่าได้ดังข้างบนแล้ว กด MENU 1 ครั้ง เพื่อเป็นการบันทึก ( หากกด exit จะไม่บันทึกค่า)
4. กด Dn ลง ต่อมาจนถึง [PROG.MIX] .ให้กด MENU 1 ครั้ง เพื่อเข้า คำสั่ง PROG
ก็จะเจอ MIX1, MIX2 , MIX3 ให้เลือก MIX1 โดยกด MENU 1 ครั้งเพื่อเข้า คำสั่ง MIX1
STATE INH เปลี่ยนเป็น ACT
MASTER AIL
SLAVE AIL
OFFSET 000
UPRATE 000
DNRATE 000
SW ID1
เมื่อตั้งค่าได้ดังข้างบนแล้ว กด MENU เพื่อเป็นการบันทึก เป็นอันเสร็จ
แล้วกด EXIT จน ถึง หน้าจอปกติ ตอนเปิดเครื่อง

แล้วทดสอบด้วยการ เสียบ เซอร์โว กับ รีซีฟ ดูครับ
ถ้ามัน กลับด้าน ก็ เข้าไปตั้ง ที่ FUNC SETTING หน้า < 1/2>
[REVERSE]
AIL กด +- เพื่อสลับ ข้าง
ELE กด +-
อันอื่นๆ ไม่ต้อง นะครับ
แล้ว ก็ บันทึก ด้วยการ กด ที่ปุ่ม MENU 1 ครั้ง แล้ว ก็ทดสอบดูครับ ว่าได้ อย่างที่ต้องการ หรือไม่
ถ้าได้แล้วก็ กด EXIT 2 ครั้ง ก็ออกมาหน้าปกติ แล้วไปลองบินกันครับ  

การ แก้อาการ กลับด้าน ขึ้นอยู่กับ การติดตั้ง เซอร์โว ด้วย นะครับ ให้ท่าน สลับการเสียบสาย ที่รีซีฟ ดูด้วย เพื่อให้ได้ อย่างที่ต้องการ นะครับ

 

Futaba T10 MIX เล่นปีกบิน1.ต่อ servo ปีกเข้ากับช่อง 1 และ 2 ของ receiver
2.เปิดวิทยุเข้า Mode ELEVON (คู่มือหน้า 56)เพื่อเปิด Function ให้ทำงาน MIX = ACT
3.ต่อ Bat. ทดสอบโยกสติกว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องลองสลับ servo หรือ reverse servo
ในวิทยุจนกว่าจะทำงานได้ถูกต้อง ส่วน % ต้องลองปรับดูแล้วดูว่า servo ทำงานมากหรือน้อย

Futaba T8 ตั้งค่า Mix
1.ไปที่ Linkage Menu ครับ
2.เลือกเมนู Model Type
3.Type : Airplane
Wing : Flying Wing 2Ail
Rudder : Normal
4.ใช้ Ch ที่รีซีฟ 1,3,6

spektrum DX7 ตั้งค่าวิทยุเล่นปีกบิน


 1. กด access(ปุ่ม donw+select) แล้ว เปิดสวิทต์

2. กด UP เลือกโมเดล ที่ต้องการ
3. กด ปุ่ม UP ไปเรื่อยๆ จนเจอ เมนู Wing type
4. จากนั้นเลือกแบบ Delta ให้ on
5. ปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ ก็ จะใช้ได้

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธี Mixer วิทยุ E-SKY 4ch


ต้องมีตัว Mixier ราคาประมาณ 300 บาท ตามรูปครับ
นำเซอร์โวมาเสียบที่ mixer แล้ว นำสายของmixerไปเสียบที่รีซีฟช่อง 1 กับ 2 ครับ ช่อง 3 เป็นสปีด แล้วทดสอบดูว่า
กดซ้ายลงปีกด้านซ้ายลง ด้านขวาขึ้น กดขวาปีกด้านชวาลง ด้านซ้ายขึ้น กดขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้าง กดลงก็ลงพร้อมกัน
ตามที่เราต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ก็สลับสายกันระหว่าง 1กับ 2 ครับ

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

6EXHP วิธีการมิกซ์

 6EXHP วิธีการมิกซ์ Ailevon สำหรับเล่นปีกบินคับ1ให้เสียบสายเซอโวข้างซ้ายและขวาเข้าที่ช่อง 1 และ 6 ของรีซีฟเวอร์

2เข้าเมนูไปที่ SWSH แล้วปรับเป็นแบบ 3-S

3เข้า เมนู SWSH 3-S แล้วปรับ Aileron ไปที่ +50 หรือ -50/Elevatorไปที่ +100 หรือ -100 แล้วแต่ทิศทางการดึงของเซอโวส่วนช่อง Pitch ให้ปรับไว้ที่ 0 คับ

4เข้า เมนูไปที่ EPA จากนั้นปรับให้เป็น 140 ทั้งของ CH1 และ CH6 ทั้งซ้าย ขวาและ UP DOWN (CH2ไม่ต้องปรับคับไม่ได้มีผลแต่อย่างใด)และ(ตรงนี้อาจไม่ต้องปรับให้เป็น 140 ก็ได้แล้วแต่องศาการดึงขื้นอยู่ตามความถนัดของแต่ละท่านคับ)

5เราสามารถเพิ่มการดึงได้อีกโดยเข้าไปที่เมนู D/R คับ โดยปรับ CH1 และ CH2
หมาย เหตุ จากข้อ 3 ไม่ควรปรับ Aileron และ Elevator ให้อยู่ที่ 100 เท่ากันเพราะจะทำให้ระยะการดึงของเซอโวระหว่างการเลี้ยวซ้ายขวาและ UP DOWN
 มีระยะการดึงที่ไม่สัมพันกันเพราะถ้าเราปรับ 100 เท่ากันการดึงของเซอโวเวลาเลี้ยวซ้ายขวาจะดึงเยอะกว่าการ UP DOWN ไปมาก ทำให้การเลี้ยวจะคมไปกว่าการ UP DOWN ไปมากเลยทีเดียวแก้ตรงค่า P ครับ ให้เป็น 0

a=แอร์ร่อน(ซ้าย-ขวา) เราต้องการให้มันทำงานก็ตั้งค่าเป็นบวก

e=เอเลเวเตอร์ (อัพ-ดาว์น) เราต้องการให้มันทำงานก็ตั้งค่าเป็นบวก

p=pitch(เซอร์โว3ตัวทำงานพร้อมกันกับคันเร่ง)เราไม่ต้องการให้มันทำงานก็ตั้งค่าเป็น 0
นี่สำหรับ6EX HP กับ ปีกบิน

1.ช่องที่ใช้งานมี ช่อง 1/3/6 เซอร์โวต่อเข้าช่อง 1 กับ 6 ช่อง 3 ต่อสปีด

2.ตั้ง SWASH 3-S A=100% E=100% P=0% ดูการตั้งค่าที่ข้อ5

3.rev.ช่อง 1 หรือ 6 เมื่อโยก ELE. แล้วเซอร์โวไม่ขึ้นหรือลงพร้อมกัน

4.EPA140% ทั้ง2ด้านที่ช่อง 1-2-6

5.ตั้ง SWASH 3-S A=+100% หันมอเตอร์เข้าหาตัว เมื่อโยก AIL. โยกซ้ายๆขึ้นโยกขวาๆขึ้นไป ถ้าไม่ได้ปรับค่าใหม่เป็น A=-100%

6.ตั้ง SWASH 3-S E=+100%หันมอเตอร์เข้าหาตัว เมื่อโยก ELE. โยกขึ้นก็ขึ้นทั้งคู่ โยกลงก็ลงทั้งคู่ ถ้าไม่ได้ปรับค่าใหม่เป็น A=-100%